Forside » Børn & Familie » Ægteskab og skilsmisse » Retsvirkninger » Ægtefællers pensioner » Ægtefællers egne pensioner » Kompensationsmuligheder for personer, der stilles pensionsmæssigt svagt efter skilsmisse

Kompensationsmuligheder for personer, der stilles pensionsmæssigt svagt efter skilsmisse

Ægtefæller og registrerede partnere, der stilles pensionsmæssigt svagt efter en separation eller skilsmisse, kan i visse tilfælde få kompensation.

Der findes to former for kompensationer til ægtefæller og registrerede partnere, der stilles pensionsmæssigt svagt efter en separation eller skilsmisse. De kaldes rimelighedskompensation og fællesskabskompensation.

Rimelighedskompensation 

Man kan få rimelighedskompensation, hvis ægteskabet har varet over ca. 15 år, og hvis der er meget stor forskel på, hvad den ene ægtefælle har opsparet i forhold til den anden ægtefælle.

Fællesskabskompensation

Fællesskabskompensation kan gives i de tilfælde, hvor den ene ægtefælle f.eks. har været helt eller delvist væk fra arbejdsmarkedet af hensyn til familien.

Retssag

Hvis ægtefæller ikke er enige om, at der skal gives en kompensation, kan det være nødvendigt med en retssag. Det er altså domstolene, der kan tage stilling til dette.

Rådgivning og vejledning

Hvis ægtefæller har spørgsmål til deres pensioner, kan de kontakte deres sædvanlige pensionsrådgiver for at få rådgivning.

Hvis de er i tvivl om deres rettigheder ved separation og skilsmisse, eller hvis de har spørgsmål til en ægtepagt, kan de kontakte en advokat for at få rådgivning.

Ved behandlingen af en sag om separation eller skilsmisse kan Statsforvaltningen vejlede parterne generelt om reglerne om behandlingen af pensioner ved separation eller skilsmisse.

Sidst opdateret 12.12.2013