Ægtefællers egne pensioner

Ægtefællernes egne pensioner skal som udgangspunkt ikke deles ved separation eller skilsmisse. Visse pensioner skal dog deles, og den ene ægtefælle kan også have ret til en kompensation.

Når et par bliver gift har dette forskellige retsvirkninger. De får bl.a. arveret efter hinanden, pligt til at forsørge hinanden, og der opstår et formuefællesskab.

Hvis et ægtepar bliver separeret eller skilt, skal formuefællesskabet gøres op. Nettoformuen (formue minus gæld) skal normalt deles ligeligt mellem ægtefællerne. Ægtefællernes eventuelle pensioner er også en del af formuen.

Egne pensioner skal ikke deles

Det er udgangspunktet, at ægtefællernes egne pensioner ikke skal deles ved separation eller skilsmisse.

Det er kun "rimelige" pensioner, der ikke skal deles ved separation eller skilsmisse. En "rimelig" pension svarer til den størrelse, man kan forvente i forhold til job, løn og indbetalingsmønster.

I modsætning til "rimelige" pensioner er der "ekstra" pensionsopsparing - f.eks. ekstraindbetalinger på en eksisterende opsparing eller opsparing ved siden af en pensionsopsparing i et ansættelsesforhold.

Selvom ægtefæller ikke skal dele deres egne pensioner ved separation eller skilsmisse, kan den ene ægtefælle eventuelt have ret til en kompensation fra den anden ægtefælle.

Hvis den ene ægtefælle dør, er det udgangspunktet, at den anden ægtefælles egne pensioner ikke indgår ved behandlingen af dødsboet. Det vil sige, at værdien af den længstlevende ægtefælles pensioner ikke indgår i boet ved opgørelsen af arven.

Godt at vide om reglerne om ægtefællers pensioner

  • "Ekstra” pensionsopsparinger skal deles ved en separation eller skilsmisse.
  • En ”rimelig” (almindelig) pension tilhører den person, som står på opsparingen.
  • Hvis ægtefæller ønsker at dele en rate- eller kapitalpension ved en eventuel separation eller skilsmisse, kan de lave en aftale om det ved at indgå en ægtepagt. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig.
  • Den ægtefælle, der pensionsmæssigt er økonomisk svagest stillet, kan oprette en pensionsopsparing med det formål at udjævne forskellen. Denne pension betragtes ikke som en "ekstra" pension og skal derfor ikke deles ved en eventuel separation eller skilsmisse.
Sidst opdateret 12.12.2013