Ægtefællepension ved dødsfald

Hvis den ene ægtefælle dør, og hvis denne har en pensionsordning, hvor der er tilknyttet en ægtefællepension, kan den anden ægtefælle have ret til ægtefællepension. Dette gælder i særlige tilfælde også, selvom parterne er separeret eller skilt.

Retten til ægtefællepension bortfalder som udgangspunkt ved separation eller skilsmisse. Hvis det er bestemt, at den ene ægtefælle skal have bidragspligt over for den anden ægtefælle i en årrække efter separationen eller skilsmissen, kan ægtefællen i visse tilfælde bevare retten til ægtefællepension i denne årrække.

Hvad er ægtefællepension?

De fleste pensioner er delvis opsparing og delvis forsikringsordning. Ægtefællepension er en slags forsikringsordning i pensionen. Hvis den ene ægtefælle har en sådan forsikringsordning og dør, er ægtefællepensionen med til at sikre den anden ægtefælle (eller eventuelt en tidligere ægtefælle) en hjælp til forsørgelse.

Ægtefællepension er altså opsparet af en procentdel af ens indbetalinger til pensionen. Ægtefællepension har tidligere været almindelig i langt de fleste pensionsordninger, men i de senere år er der åbnet mulighed for at fravælge forsikringsdelen til fordel for mere opsparing til ens egen pension.

Bevarelse af ægtefællepension

Hvis ægtefæller skal separeres eller skilles, bør den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle være opmærksom på, om betingelserne for at bevare retten til en eventuel ægtefællepension er opfyldt. Følgende spørgsmål kan hjælpe:

  • Har den tidligere ægtefælle bidragspligt i en periode efter separation eller direkte skilsmisse?
  • Har ægteskabet varet i mere end fem år?
  • Har den tidligere ægtefælle en pension som
    a) er led i et ansættelsesforhold, eller som tidligere har været led i et ansættelsesforhold (men hvor ægtefællen f.eks. fortsat har indbetalt til pensionsordningen, efter ansættelsesforholdet sluttede) eller i ATP og
    b) indeholder pensionen en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning?

Hvis man kan svare ja til alle disse spørgsmål, bevarer den frasepareret eller fraskilte ægtefælle som udgangspunkt retten til ægtefællepension i den periode, hvor den tidligere ægtefælle har bidragspligt. Det er dog kun, hvis den tidligere ægtefælle dør i denne periode, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kan få ægtefællepension.

Rådgivning

Hvis der er tvivl om rettigheder i forhold til ægtefællepension, kan ægtefællerne kontakte deres sædvanlige pensionsrådgiver for at få rådgivning.

Ved behandlingen af en sag om separation eller skilsmisse, kan Statsforvaltningen vejlede generelt om reglerne om ægtefællepension.

Sidst opdateret 22.11.2013