Vielse i Danmark

Hvis to personer vil giftes, skal de kontakte deres bopælskommune. Det gælder, både hvis vielsen skal foregå i kirken, på rådhuset eller et andet sted.

Betingelser for at blive gift i Danmark

Før et par kan blive gift, skal de kontakte deres bopælskommune. Hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark, kan parret kontakte den kommune, hvor de opholder sig.

Find kommunen på borger.dk

En ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne skal indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale løsning

Parterne skal udfylde blanketten ”Ægteskabserklæring”, inden de kontakter kommunen. Blanketten indgives digitalt via borger.dk. Det er kommunen, der afgør, om der kan gøres en undtagelse fra at anvende den digitale løsning. Kommunen undersøger efter at have modtaget ægteskabserklæringen, om begge parter opfylder betingelserne for at blive gift.

Hvis en person kan svare nej til de næste spørgsmål, opfylder personen normalt betingelserne for at blive gift:

  • Er du under 18 år?
  • Er du under værgemål?
  • Er du og din partner nært beslægtede? (fætre og kusiner er ikke nært beslægtede)
  • Er du blevet skilt ved en udenlandsk skilsmisse?
  • Er din tidligere ægtefælle død i udlandet?

Det er også en betingelse for at blive gift i Danmark, at begge har lovligt ophold her, f.eks. dansk statsborgerskab, opholdstilladelse eller turistvisum.

I nogle tilfælde er et en betingelse for at blive gift i Danmark, at begge parter underskriver en erklæring efter ægteskabslovens § 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring; en "§ 11 b erklæring" (find erklæringerne på dansk, engelsk og tysk under blanketter).

Denne bestemmelse indebærer følgende:

1) Den ene part har et ”permanent opholdsgrundlag” (f.eks. dansk statsborgerskab m.v.) i Danmark, mens den anden part kun har midlertidig opholdstilladelse i Danmark (f.eks. turist-visum): Begge parter skal underskrive erklæringen. Dette gælder også, selvom parterne oplyser, at de ikke har planer om at bo i Danmark.

2) Begge parter har et ”permanent opholdsgrundlag” i Danmark: Parterne skal ikke underskrive erklæringen.

3) Begge parter har kun midlertidig opholdstilladelse i Danmark: Parterne skal ikke underskrive erklæringen.

Vielsen

Et par kan blive gift enten ved en borgerlig eller en kirkelig vielse.

Borgerlig vielse

En borgerlig vielse foretages af kommunen. Det er muligt at blive gift i en anden kommune end parternes bopælskommune.

Kirkelig vielse

En kirkelig vielse kan foregå enten i folkekirken eller i et anerkendt/godkendt trossamfund, når én af parterne er medlem af folkekirken eller trossamfundet.

Hvis et par skal giftes i et trossamfund, skal trossamfundet have en præst, som har bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed. En vielse er kun gyldig, hvis den foretages af en præst med vielsesbemyndigelse. Kontakt det pågældende trossamfund for mere information om vielser. 

Det er Kirkeministeriet, som behandler ansøgninger om vielsesbemyndigelse til præster i anerkendte og godkendte. trossamfund. Se mere om andre trossamfund på Kirkeministeriets hjemmeside km.dk.

Sidst opdateret 12.09.2017