Spørgsmål/svar om ægteskab

Få svarene på de spørgsmål om ægteskab, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Hvad er en civilstandsattest?

En civilstandsattest er en udskrift fra CPR, der viser en persons civilstand (f.eks. ugift, gift, separeret, enke/enkemand). I Danmark udstedes en civilstandsattest af folkeregistret i den kommune, hvor personen bor.

Hvad er en ægteskabsattest/international prøvelsesattest?

En ægteskabsattest er en international prøvelsesattest, hvoraf det fremgår, at parterne efter dansk lovgivning er berettiget til at indgå ægteskab. Parterne skal rette henvendelse til kommunen, hvis de har brug for en ægteskabsattest.

Hvad skal et par gøre, når de skal giftes i udlandet?

Det er myndighederne i det land, hvor parret skal giftes, der kan oplyse parterne om, hvad de skal medbringe af dokumenter.

Som hovedregel kan det være en god ide, at parret medbringer dokumentation for, at de ikke allerede er gift (en civilstandsattest), og at de opfylder de danske betingelser for at blive gift (en ægteskabsattest).

Hvor skal et par henvende sig, når de skal giftes?

Parret skal rette henvendelse til den kommune, hvor de bor. Kommunen skal undersøge, om parret opfylder betingelserne for at blive gift. Gør parret det, udsteder kommunen en prøvelsesattest.

Herefter skal parret - hvis de ønsker at blive gift i en kirke – rette henvendelse til kirken.

Hvis parret ønsker at blive borgerlig viet, skal de rette henvendelse til den kommune, hvor de ønsker at blive viet.

Oversigt over kommuner på kl.dk

Hvordan får et par registreret en vielse, der er foretaget i udlandet?

Parret skal rette henvendelse til den kommune i Danmark, hvor de bor eller sidst har boet. Kommunen tager så stilling til den udenlandske vielse.

Anerkendelse af udenlandske vielser.

Hvordan skaffes en civilstandsattest fra udlandet?

Hvis et par skal giftes i Danmark og har boet i udlandet, måske i flere lande, skal parret medbringe en civilstandsattest fra de pågældende lande som dokumentation for deres civilstand.

Hvis et par ikke ved, hvor de kan få en civilstandsattest, kan parret spørge den danske repræsentation i landet. 

Anerkendelse af udenlandske vielser.

Husk, at civilstandsattesten fra visse lande skal være legaliseret eller være påført en apostillepåtegning.

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet på retsinformation.dk

Kan et par blive gift f.eks. i en privat have eller på en strand?

Borgerlig vielse: I kommunen foretages vielser som hovedregel på rådhuset, og man kan ikke kræve, at vielsen skal foregå f.eks. i en have, på en strand, i en park eller lignende. Vielsesmyndigheden (borgmesteren) kan dog tillade, at vielsen foretages et andet sted i eller uden for kommunen, men kommunen er altså ikke forpligtet dertil. Hvis vielse skal foretages i en anden kommune, skal den anden kommune godkende dette inden vielsen.

Kirkelig vielse: Hvis et par ønsker en kirkelig vielse uden for kirken, skal dette ske efter aftale med den præst, der skal foretage vielsen.

Er et ægteskab gyldigt i Danmark, når parterne er blevet gift på en ferie i udlandet?

Det er kommunen, der tager stilling til, om ægteskabet kan anerkendes efter dansk ret og registreres i CPR. Et ægteskab, der er indgået i udlandet, er som udgangspunkt gyldigt i Danmark, hvis vielsen er sket efter det pågældende lands regler.

Anerkendelse af udenlandske vielser.

Sidst opdateret 17.11.2017