Registreret partnerskab

Par af samme køn kan ikke længere indgå registreret partnerskab, men kan derimod blive gift på rådhuset eller i folkekirken. Dette medfører dog ingen ændring for par, der allerede har indgået registreret partnerskab. Et partnerskab, som partnerne har indgået i Danmark før den 15. juni 2012, kan efter deres fælles ønske omdannes til et ægteskab.

Fra den 15. juni 2012 har personer af samme køn kunne indgå ægteskab på samme måde som personer af forskelligt køn. Lov om registreret partnerskab blev samtidig ophævet, men gælder stadig for registrerede partnerskaber indgået før den 15. juni 2012.

Et ægteskab mellem to personer af samme køn har – med enkelte undtagelser - de samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab mellem to personer af forskelligt køn.

Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Et partnerskab, som partnerne har indgået i Danmark, kan efter deres fælles ønske omdannes til et ægteskab.

Anmodning om omdannelse skal ske på en særlig blanket. Blanketten skal indgives til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Hvis partnerskabet er indgået i Danmark, og begge parter ønsker det omdannet til et ægteskab, udsteder kommunen en vielsesattest med den oprindelige registreringsdato som indgåelsesdato.

Blanket til omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab (pdf)

Omdannelse til ægteskab via borger.dk

Sidst opdateret 02.12.2013