Proformaægteskaber og arrangerede ægteskaber

En kommune kan ikke afvise at gennemføre en vielse, selvom der er mistanke om et proformaægteskab eller et arrangeret ægteskab. Kommunen har dog pligt til at indberette en mistanke om proformaægteskab til Udlændingestyrelsen.

Et proformaægteskab og et arrangeret ægteskab er ikke det samme som et tvangsægteskab. Dette skyldes, at disse to former for ægteskab ikke på samme måde som et tvangsægteskab er præget af tvang, dvs. vold, trusler og andre former for utilbørlig pres.

Kommunen kan ikke afvise at udstede en prøvelsesattest eller gennemføre en vielse på grund af mistanke om et proformaægteskab eller et arrangeret ægteskab.

Pligt til at indberette mistanke om proformaægteskab


Er der mistanke om et proformaægteskab, skal kommunen indberette dette til Udlændingestyrelsen, hvis der kan være grund til at antage, at det afgørende formål med et ægteskab er at få opholdstilladelse i Danmark. Formålet med indberetningen er da at lade oplysningerne indgå i behandlingen af en eventuel senere familiesammenføringssag hos udlændingemyndighederne.

Der kan være grund til at foretage indberetning, hvis parterne f. eks. ikke kan tale samme sprog, eller hvis den person, der i kommunen foretager vielsen, får indtryk af, at parterne ikke har set hinanden før.

Indberetning af mistanke om indgåelse af et proformaægteskab giver ikke grundlag for at udsætte vielsen.

Pligten til at indberette mistanken om et proforma ægteskab gælder for kommunen både ved prøvelse og vielse, men ikke for de kirkelige vielsesmyndigheder.

Sidst opdateret 15.11.2013