Oplysninger om Taiwan

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Taiwan.

Vielseskompetence

Vielser foretages af kontoret "Household Registration"

Formkrav

Ingen oplysninger.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ja begge køn kan indgå ægteskab selv om de er under 15 år, hvis forældrene giver samtykke hertil. Uden forældrenes samtykke er aldersgrænsen for ægteskab 18 år for mænd og 16 år for kvinder.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Nej, begge parter skal være til stede og registreres samtidig. Der kræves minimum to vidner til stede ved vielsen.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Det er ikke tilladt at indgå ægteskab med en person, man er blodsbeslægtet med. Bigami er ikke tilladt.

Legalisering/apostillepåtegning

Legalisering: Da Danmark ikke anerkender Taiwan som en uafhængig nation, eksisterer der ikke diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Taiwan. Legaliseringskæden for dokumenter fra Taiwan er derfor følgende: Første legalisering foretages af ”Taipei District Court, Republic of China”, anden legalisering af ”Ministry of Foreign Affairs, Republic of China, Taipei”, og sidste legalisering af ”Taipei representative Office in Denmark” (København). (Senest opdateret 25.11.11).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Civilstandsattester udstedes af "Household Registration" kontoret
(Opdateret 25.11.11)

Skilsmisser

To måder at blive skilt på

  • Hvis parterne er enige om skilsmisse underskrives skilsmissedokumentet på "Household Registration" kontoret i overværelse af to vidner.
  • Hvis kun én ægtefælle ønsker skilsmisse, afgøres sagen af civilretten.

En skilsmisse fra Taiwan er retskraftig, når den er registreret. Dette dokumenteres med underskrift fra "Household Registration" kontoret.

Sidst opdateret 18.02.2014