Oplysninger om Singapore

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Singapore.

Vielseskompetence

Ingen oplysninger

Formkrav

Ingen oplysninger

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Ingen oplysninger

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger

Legalisering/apostillepåtegning

  • Legalisering i Singapore sker ved, at ambassaden i Singapore får præsenteret et dokument, som er samlet med bånd og forsegling. Dokumentet består af en note verbale fra Academy of Law i Singapore, som bekræfter at notaren, der har foretaget legaliseringen er autoriseret af singaporeanske myndigheder til dette. Dokumentet indeholder også en note verbale med selve legaliseringen fra notaren, samt en ”certified true copy” af det originale dokument. Efter kontrol af forseglingen legaliserer ambassaden i Singapore herefter underskriften af repræsentanten fra Academy of Law.
  • Ambassaden i Singapore får løbende ved ændringer en gang om året fra Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore en fortegnelse over de embedsmænd, der er autoriseret til at legalisere underskrifterne fra offentlige notarer i Singapore. I fortegnelsen er embedsmændenes fulde navn, stillingsbetegnelse samt deres underskrifter.
  • Fra det herværende udenrigsministerium modtager ambassaden løbende en oversigt over autoriserede notarer i Singapore. Listen er også altid tilgængelig fra Academy of Laws hjemmeside.
  • Det er derfor ikke muligt at fremsende de originale dokumenter med legalisering foretaget direkte på originalerne.
  • Ankestyrelsen har accepteret at de notariale certifikater ikke foreligger i original form hos os, idet vi har kendskab til deres udformning, som vi kan konstatere ved kopierne.

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Ingen oplysninger

Skilsmisser

Ingen oplysninger

 

Opdateret 5. november 2015

Sidst opdateret 05.11.2015