Ægteskab

Ægteskab kan indgås mellem to personer uanset køn, hvis betingelserne for at blive gift er opfyldt. Det er kommunen, der undersøger, om betingelserne for at blive gift i Danmark er opfyldt.

Hvis et par ønsker at blive gift, skal de kontakte en af parternes bopælskommune.

Det er kommunen, der undersøger, om betingelserne for at blive gift i Danmark er opfyldt. Det er også kommunen, parterne skal henvende sig til, hvis de er blevet gift i udlandet og gerne vil have ægteskabet registreret i Danmark.

Find kommunen på borger.dk

Ankestyrelsens rolle

Hvis parterne ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af disse betingelser. Man kan klage over et afslag på dispensation til Ankestyrelsen. Derudover kan der ikke klages over kommunens afgørelse.

Er ægteskabet indgået i udlandet eller er parterne skilt i udlandet, kan kommunen – og andre myndigheder – hvis der tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed, bede Ankestyrelsen om en udtalelse om disse spørgsmål.

Sidst opdateret 21.12.2015