Retningslinjer af 21. oktober 2016, vedrørende Adoptionsnævnets henstilling om HIV-test hos børn i forslag til adoption, 9. december 2004

Til AC Børnehjælp, DanAdopt, samtlige adoptionssamråd og Adoption og Samfund. AC Børnehjælp har ved mail af 11. oktober 2004 bedt om Adoptionsnævnets kommentarer til brev af 2. oktober 2004 fra AC’s pædiater John Østergaard.

Hent retningslinjerne i pdf-format (pdf)

Henvendelsen fra AC’s pædiater vedrører spørgsmålet om tolkning af Hiv-tests hos børn bragt i forslag til adoption i Danmark og mere specifikt spørgsmålet om, hvor stor en sikkerhed, der skal sættes for, at barnet ikke er hiv-smittet.

Adoptionsnævnet har drøftet henvendelsen på et møde den 18. oktober 2004.

Vi skal herefter udtale følgende:

Nævnet er opmærksomt på, at 100% sikkerhed for, at et barn ikke er Hiv positivt først kan opnås omkring 18 måneders alderen, idet man først på dette tidspunkt kan være helt sikker på, at der ikke opstår Hiv IgG antistoffer hos barnet.

Nævnet finder imidlertid, at en "cut off" værdi på >99%, som er til stede, når barnet er 6 måneder, er tilstrækkeligt til, at et barn kan kategoriseres inden for en almen godkendelse.

Vi har herved lagt vægt på, at hensynet til barnet tilsiger, at barnet bortadopteres på et så tidligt tidspunkt som muligt, ligesom det heller ikke med sikkerhed kan udelukkes, at et barn vil kunne blive smittet med Hiv, mens det venter på eksempelvis at blive 18 måneder gammelt.

Nævnet finder således, at en sikkerhed på over 99% må betragtes som tilstrækkelig stor for, at barnet ikke er Hiv-positivt.

Sidst opdateret 02.12.2016