Kina

Haagerkonventionen trådte i kraft i Kina den 1. januar 2006.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den kinesiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den kinesiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Kinesisk adoptionsafgørelse (Certificate of Adoption Registration).
  • Fødselsattest for barnet.
  • Hittebarnsattest "Abandonment Certificate" (hvis barnet er hittebarn).

Da de kinesiske myndigheder, ifølge Ankestyrelsens oplysninger, fortsat ikke anerkender dobbelt statsborgerskab, skal barnet udrejse af Kina på kinesisk pas og indrejse i Danmark på baggrund af et visum udstedt af den danske ambassade i Kina.

Barnet vil imidlertid være dansk statsborger fra tidspunktet for den kinesiske adoptionsafgørelse, selvom det ikke indrejser på dansk provisorisk pas.

Artikel 23-erklæring
Provincial Departments of Civil Affairs udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA), udsteder den kinesiske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 05.10.2017