Etiopien

Etiopien har ikke tiltrådt Haagerkonventionen.

Statsforvaltningen skal anerkende en etiopisk adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra "The Federal Instance Court".
  • Fødselsattest, hvor adoptanterne er anført som barnets forældre.

Tidligere har etiopiske adoptionsafgørelser ikke kunnet anerkendes umiddelbart i Danmark. Baggrunden herfor har været, at adoptivbarnet ifølge den etiopiske lovgivning bevarer båndet til sin biologiske familie.

Ifølge Ankestyrelsens nyeste oplysninger, anser de etiopiske myndigheder imidlertid international adoption som en retsakt, der resulterer i et fuldt familieskifte. Dette er baggrunden for, at Ankestyrelsen nu mener, at afgørelser fra Etiopien skal anerkendes umiddelbart.

Sidst opdateret 05.10.2017