Colombia

Haagerkonventionen trådte i kraft i Colombia den 1. november 1998.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den colombianske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den colombianske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra en lokal colombiansk familiedomstol.

  • Fødselsattest udstedt af civilregistret, hvor adoptanterne er anført som barnets forældre.

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring (afventer opdatering)
Defensor(a) de familia/secretario(a) de Comité de Adopciones udsteder “Actualizacion del certificado de idoneidad para persona/conyuges/companeros” (”update of the certificate of suitability of prospective adoptive parent(s) resident abroad”). Det er den colombianske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 06.10.2017