Bulgarien

Haagerkonventionen trådte i kraft i Bulgarien den 1. september 2002.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den bulgarske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den bulgarske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra ”Sofia City Court”. Det skal fremgå af adoptionsafgørelsen, at adoptionen er stærk (da der efter bulgarsk lovgivning både er svage og stærke adoptioner).
  • Fødselsattest, hvor adoptanterne er anført som barnets forældre.

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, Justitsministeriet (Ministry of Justice), udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, Justitsministeriet (Ministry of Justice), udsteder bulgarsk artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 05.10.2017