Forside » Børn & Familie » Adoption » PAS (Post Adoption Service) » Temaeftermiddage » Godkendelsesrammen med de erfaringer, som vi har nu. (Århus)

Godkendelsesrammen med de erfaringer, som vi har nu. (Århus)

Ankestyrelsen byder den 4. december 2017 velkommen til endnu en temaeftermiddag i Århus for kommende adoptanter og adoptivforældre.

Vi tilbyder to timer med oplæg og inspiration fra såvel Adoptionsnævnets børnelæge som fra deltagerne.

Godkendelsesrammen med de erfaringer, som vi har nu/ ved Adoptionsnævnets børnelæge Charlotte Olesen.

Ankestyrelsen byder velkommen til to timers arrangement omhandlende godkendelserammen, som den ser ud nu. Hvad kan du forberede dig på at skulle rumme som kommende adoptant efter "den nye" godkendelsesramme? Der vil være fokus på praksiseksempler, og der vises filmklip. 

Hvad betyder det at modtage et barn "med et almindeligt udviklingspotentiale", hvor det forventes, at barnet klarer sig med "ingen eller mindre hjælpemidler"? Hvilke skavanker, handicaps eller udfordringer kan barnet forventes at have? Vil barnet kunne følge en almindelig folkeskole? Vil jeg kunne risikere, at mit hjem skal bygges om? 

Charlotte vil holde et oplæg, og der vil blive mulighed for at lytte, spørge og få inspiration fra Charlotte såvel som fra de andre deltagere.

Du tilmelder dig ved at udfylde et skema

Find skema

Du er tilmeldt arrangementet, når du har modtaget en bekræftelse fra Adoptionssekretariatet.  

Børn kan ikke deltage i arrangementet. 

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og frugt.

Sidst opdateret 27.09.2017