Børnegrupper - hvorfor? (Århus)

Ankestyrelsen byder den 9. november 2017 velkommen til endnu en temaeftermiddag i Århus for adoptivforældre og kommende adoptanter.

Vi tilbyder to timer med oplæg og inspiration fra såvel vores adoptionskonsulent Tina Sun Kristensen som vores deltagere.

Børnegrupper - hvorfor?/ved adoptionskonsulent Tina Sun Kristensen

Ankestyrelsen byder velkommen til to timers inspiration om børnegrupperne for adopterede børn. Hvad er det, der sker i børnegrupperne? Hvordan hjælper det børnene videre? Og hvad er det, børnene hjælpes videre med? Der vil være fokus på praksiseksempler og livshistorier fortalt i børnegrupperne.

Hvad rører der sig i de børn adoptionskonsulenterne Tina Sun og Gitte har haft i børnegrupperne? Hvad er det, der er så vigtigt, at vi voksne ved? Hvad er det børnene ikke tør - eller ikke kan dele? Hvorfor er det nogle gange sådan?

Tina Sun vil holde et oplæg, og der vil blive mulighed for at lytte, spørge og få inspiration fra oplægsholder såvel som fra deltagerne.

Du tilmelder dig ved at udfylde et skema.

Find skema 

Du er tilmeldt arrangementet, når du har modtaget en bekræftelse fra Adoptionssekretariatet.

Børn kan ikke deltage i arrangementet.

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og frugt.

Sidst opdateret 14.11.2017