Forside » Børn & Familie » Adoption » PAS (Post Adoption Service) » Temaeftermiddage » Børnegrupper - et sted, hvor børnene kan genkende sig selv?(København)

Børnegrupper - et sted, hvor børnene kan genkende sig selv?(København)

Ankestyrelsen byder den 15. november 2017 velkommen til endnu en temaeftermiddag i København for adoptivforældre og kommende adoptanter.

Vi tilbyder to timer med oplæg og inspiration fra såvel vores adoptionskonsulent Martin Spanner Neubauer som vores deltagere. 

Børnegrupper - et sted, hvor børnene kan genkende sig selv? 
Ved adoptionskonsulent Martin Spanner Neubauer

Ankestyrelsen byder velkommen til to timers inspiration om børnegrupper for adopterede børn. Hvad er indholdet i børnegrupperne? Hvordan hjælper det børnene videre? Og hvad er det, børnene hjælpes videre med? Der vil være fokus på praksiseksempler og livshistorier fortalt i børnegrupperne.  

Hvad rører der sig i de børn adoptionskonsulenterne Martin og Kristine har haft i børnegrupperne? Hvad er vigtigt, at vi voksne ved? Hvad er det, børnene får her, som de ikke kan få andre steder, og som kan være svært at bruge sine forældre til?

Martin vil holde et oplæg, der vil have fokus på identitet. Om at blive bevidst om sin egen historie, om at dele tanker, følelser og spørgsmål knyttet til at være adopteret. Der vil blive mulighed for at lytte til, spørge og få inspiration fra oplægsholder såvel som fra de andre deltagere.

Du tilmelder dig ved at udfylde et skema

Find skema

Du er tilmeldt arrangementet, når du har modtaget en bekræftelse derpå fra Adoptionssekretariatet.  

Børn og unge kan ikke deltage i arrangementet.

Under arrangementet vil der blive serveret kaffe, te, vand og frugt.

Sidst opdateret 27.09.2017