Rådgivning til adoptivfamilier

Rådgivning til adoptivfamilier

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptivfamilier. I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. hverdagssituationer, man ikke kan få til at fungere, eller familien kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.

Hvem kan modtage PAS-rådgivning?

Alle adoptivfamilier tilbydes fra den 1. januar 2016 2 rådgivningsforløb, svarende til 2 x 10 timers rådgivning (dvs. i alt 20 timer) hos en PAS-rådgiver, uanset om adoptivfamilien har modtaget PAS-rådgivning via en tidligere rådgivningsordning og uanset tidspunktet for hjemtagelsen af barnet. Rådgivningen kan bruges indtil barnet fylder 18 år.

Barnets fødeland har ingen betydning, og ordningen gælder både ved nationale og internationale adoptioner.

Hvordan foregår et rådgivningsforløb?

Et rådgivningsforløb finder sted hos en rådgiver, som har en relevant uddannelse og faglig erfaring med de problemstillinger, som adoptivfamilier kan opleve. Ankestyrelsen finansierer størstedelen af rådgivningen med satspuljemidler. Familien skal selv betale 100 kr. pr. time, som afregnes direkte til rådgiveren.

Forældrene kontakter selv den rådgiver, som de ønsker at starte et forløb hos. Hvis den valgte rådgiver ikke har mulighed for at yde rådgivning inden for en rimelig tid, kan en anden rådgiver kontaktes. Et rådgivningsforløb foregår i rådgiverens lokaler.

I kan finde en liste over vores rådgivere her.

Sidst opdateret 05.02.2016