PAS-Rådgivning til adoptivfamilier

Her tilbydes mulighed for at få styr på, hvad der generelt for alle, der har oplevet adoption, og hvad der er specifikt for dit barns måde at reagere på. Det er her, at du får hjælp til at forstå, hvad dit barn har brug for fra dig som forælder for at blive så stærk og så sund som muligt.

Ny ordning pr. 1. januar 2016

Alle adoptivfamilier tilbydes 2 rådgivningsforløb, svarende til 2 x 10 timers rådgivning (i alt 20 timer) hos en PAS-rådgiver. Tilbuddet gælder uanset om man tidligere har modtaget PAS-rådgivning via en af de tidligere rådgivningsordninger.

Rådgivningen tilbydes til dig som adoptant, og vi tilbyder 20 timers rådgivning pr. adopterede barn. Hvis du har adopteret sammen med en partner tilbydes rådgivningen jer begge to, dog fortsat kun 20 timer pr. barn.

Rådgivningen tilbydes både ved nationale og internationale fremmedadoptioner og kan benyttes indtil barnet fylder 18 år. Barnets fødeland og hjemtagelsestidspunkt har ingen betydning.

Dispensation gives kun helt undtagelsesvist.

Rådgivningsforløbet

Du tager selv kontakt til en af vores rådgivere, som du ønsker at starte et forløb hos, og det står dig frit for at skifte rådgiver undervejs. Rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler. 

Der er en egenbetaling på 100 kr. pr. time, som afregnes direkte med rådgiveren.

Når du har afsluttet et rådgivningsforløb, vil du modtage et evalueringsskema, som vi håber, at du vil besvare. Evalueringerne er 100 % anonyme og bruges til at udvikle og forbedre PAS-ordningen.

Du finder en oversigt over vores rådgivere her. (link)

Sidst opdateret 07.03.2017