Her kan advokater sende klager til Ankestyrelsen over børn- og ungeudvalgets afgørelser

Her kan advokater sende klager til Ankestyrelsen over børn- og ungeudvalgets afgørelser.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring