Tilbud til ledige

Ledige borgere kan modtage forskellige tilbud, som kan hjælpe dem for at komme i arbejde.

Kommunens jobcenter giver tilbud til borgere, der er ledige. Det sker ved at vejlede og opkvalificere borgeren. Den ledige kan også blive tilbudt virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Ankestyrelsen behandler klager over jobcentrets afgørelser om tilbud.

Sidst opdateret 18.06.2018