Læs mere

Her kan du blandt andet finde de forskellige principafgørelser om praksis efter dommen fra Højesteret og svar til Folketinget.

Dommen fra Højesteret betyder ændret praksis på sygedagpengeområdet. Ankestyrelsen vil derfor løbende informere om den nye praksis.

Den nye praksis bliver blandt andet fastlagt i principafgørelser. De bliver løbende behandlet og offentliggjort. 

Principafgørelser efter dommen:

 • Principafgørelse 75-15 
  75-15 handler om sygedagpenge - Højesteretsdom - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - modregning
 • Principafgørelse 101-15 
  101-15 handler om sygedagpenge - Højesteretsdom - forlængelse - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft - hjemvisning
 • Principafgørelse 102-15 
  102-15 handler om  sygedagpenge - Højesteretsdom - forlængelse - afklaring af arbejdsevnen - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft 
 • Principafgørelse 103-15
  103-15 handler om  sygedagpenge - Højesteretsdom - uarbejdsdygtighed - tilbagevirkende kraft - hjemvisning 
 • Principafgørelse 24-16
  24-16 handler om sygedagpenge -forældelse - Højesteretsdom 

Svar fra juridisk hotline

Ankestyrelsen har en juridisk hotline med svar på forskellige spørgsmål fra kommunerne. Svarene er en vejledning til sagsbehandlere i kommunerne og ikke en afgørelse

Spørgsmål og svar fra juridisk hotline om praksis efter dommen

Svar til Folketinget

Ankestyrelsen har i februar 2016 og givet Folketinget en skriftlig redegørelse om den nye praksis. 

Møder med kommuner

I begyndelsen af 2016 inviterede Ankestyrelsen landets kommuner til møder om praksis efter dommen fra Højesteret.

Materialet til møderne er samlet herunder. De forskellige dokumenter er gennemgange og oplæg. Det er altså ikke facitlister i den nye praksis.

Mødemateriale dommen fra Højesteret og 75-15

Mødemateriale genoptagelse og forældelse

Mødemateriale principafgørelser

Sidst opdateret 07.06.2016