Der kan blive modregnet

Der kan blive modregnet, hvis en borger har ret til sygedagpenge i en længere periode, end han eller hun har fået udbetalt for.

Myndigheden skal tage stilling til, om der skal ske modregning, hvis borgeren har fået udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om.

Det kan for eksempel være, hvis en borger har fået standset udbetaling af sygedagpenge, uden at der forelå en gyldig afgørelse, og borgeren derefter har modtaget en anden ydelse (eksempelvis kontanthjælp).

Har borgeren haft ret til sygedagpenge i en længere periode, end han eller hun har modtaget sygedagpengene, kan en anden udbetalt ydelse blive modregnet.

Modregningen skal ske fra de sygedagpenge, som borgeren skal have efterbetalt.

Borgeren må ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid. 

Sidst opdateret 12.11.2015