Kontanthjælp

Kontanthjælp er et sikkerhedsnet for personer, der ikke kan forsørge sig selv.

""

Kommunen yder kontanthjælp til personer, der har været ude for ændringer i deres liv, som betyder, at de ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til forsørgelse. Det er en betingelse for at
få hjælpen, at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om kontanthjælp.

Sidst opdateret 12.10.2015