Tilbagebetaling af barseldagpenge

Udbetaling Danmark kan under visse betingelser kræve tilbagebetaling af for meget udbetalte barseldagpenge fra modtageren.

Der er regler, som skal være overholdt, når borgeren modtager barseldagpenge.

Oplysningspligt

Modtageren af barseldagpenge har pligt til at oplyse arbejdsgiveren og Udbetaling Danmark om ændringer, som kan have betydning for retten til dagpenge og arbejdsgiverens mulighed for refusion.

Modtageren af barseldagpenge, som er bevidst om, at dagpenge er modtaget uberettiget, skal give besked til Udbetaling Danmark.

Tilbagebetaling af ydelser

Barseldagpenge, som er udbetalt til en modtager, som ikke var berettiget til ydelsen, kan kræves tilbagebetalt, hvis dagpengene er modtaget mod bedre vidende.

Udbetaling Danmark vil derfor vurderer om modtageren af barseldagpenge vidste eller burde vide, at denne ikke var berettiget til at modtage barseldagpengene.

Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser efter barselloven kan modregnes i fremtidige ydelser efter loven.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om tilbagebetaling af barseldagpenge.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om tilbagebetaling af barseldagpenge.

Sidst opdateret 02.12.2013