Sygdom som følge af graviditet

Den gravide kan få orlov og barseldagpenge på et tidligere tidspunkt i graviditeten, når graviditeten medfører sygdom, som medfører en risiko for kvindens eller fosterets helbred ved fortsat arbejde.

Der kan være ret til orlov med dagpenge, når graviditeten medfører sygdom - har et sygeligt forløb - som efter en lægelig vurdering skønnes at medfører en risiko for kvindens eller fosterets helbred ved fortsat arbejde.

Almindelige graviditetsgener i et normalt graviditetsforløb, vil ikke medføre ret til orlov med dagpenge.

De almindelige betingelser for barseldagpenge skal også være opfyldt.

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om reglerne for orlov og dagpenge i forbindelse med sygdom som følge af graviditet.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om sygdom som følge af graviditet.

Sidst opdateret 27.11.2013