Orlov i forbindelse med graviditet og fødsel m.v.

I forbindelse med graviditet og fødsel har forældrene ret til forskellige typer af orlov.

Barselloven forklarer reglerne om fravær i forbindelse med graviditet og fødsel. Der er forskellige regler for henholdsvis moren og faren.

Moren har ret til orlov:

  • Inden 4 uger før forventet fødsel, når graviditeten har et sygeligt forløb eller arbejdets særlige karakter medfører en risiko for fosteret eller graviditeten
  • Graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel
  • Barselorlov de første 14 uger efter fødsel
  • Forældreorlov i 32 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Forældreorloven kan forlænges med 8 uger eller med 14 uger, hvis moren er beskæftiget som lønmodtager

Faren har ret til orlov:

  • Fædreorlov 2 uger efter fødslen
  • Forældreorlov i 32 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Forældreorloven kan forlænges med 8 uger eller med 14 uger, hvis faren er beskæftiget som lønmodtager

Der er sammenlagt forældreorlov med dagpengeret i 32 uger. Det betyder at forældrene tilsammen alene kan få dagpenge i 32 uger ud af de 64 ugers forældreorlov.

Sidst opdateret 27.11.2013