Arbejdsgiverrefusion

En arbejdsgiver kan få refusion af barseldagpenge, hvis den ansatte modtager løn under barsel

Arbejdsgiverens ret til refusion af barseldagpenge er betinget af, at lønmodtageren opfylder betingelserne for at få barseldagpenge. Samtidig skal arbejdsgiveren anmelde barsel og ansøge om refusion inden for nogle fastsatte tidsfrister.

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om reglerne for arbejdsgiverrefusion af barseldagpenge.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om refusion af barseldagpenge.

Sidst opdateret 16.12.2013