VEU-godtgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over VEU-godtgørelse

En borger, der tager en erhvervsrettet uddannelse som voksen, har mulighed for at søge økonomisk støtte. Det kan f.eks. være VEU-godtgørelse.


Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over uddannelsesstedets, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og a-kassernes afgørelser om VEU-godtgørelse. Du skal aflevere klagen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen skal være modtaget hos myndigheden inden 4 uger efter, at du modtog afgørelsen.

Sidst opdateret 15.11.2013