Arbejdsløshedsdagpenge

A-kasserne udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer.

""

Medlemmer af en a-kasse kan modtage dagpenge, hvis de bliver ledige.

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser fra

  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vi behandler klager over sager om arbejdsløshedsforsikring fra de to myndigheder.

Sidst opdateret 08.11.2017