Forside » Beskæftigelse » Arbejdsløshedsdagpenge » A-kassen sender tvist om dagpengegodtgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

A-kassen sender tvist om dagpengegodtgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

A-kassen sender tvist om dagpengegodtgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Betaler arbejdsgiveren ikke dagpengegodtgørelsen inden 14 dage efter a-kassens skriftligt begrundede anmodning, skal a-kassen på ny vurdere, om medlemmet har krav på dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Mener a-kassen fortsat, at medlemmet har ret til dagpengegodtgørelse (G-dage), skal a-kassen udbetale beløbet til medlemmet og sende sagen til afgørelse i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Når a-kassen sender sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, skal a-kassen for hvert arbejdsophør oplyse:

• dato for arbejdsophør
• hvilken periode beskæftigelseskravet er opfyldt i (4 ugers perioden)
• hvor mange arbejdstimer medlemmet har haft i 4 ugers perioden
• eventuelt fravær, som forlænger 4 ugers perioden
• eventuelle årsager til bortfald af én eller flere dages dagpengegodtgørelse

A-kassen skal vedlægge dokumentation for ovennævnte punkter.

Sidst opdateret 13.11.2013