Ydelser

Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.

Ydelserne efter arbejdsskadeloven er:

  • godtgørelse for varigt mén
  • erstatning for tab af erhvervsevne
  • betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere
  • overgangsbeløb ved dødsfald
  • erstatning for tab af forsørger
  • godtgørelse til efterladte.
Sidst opdateret 10.05.2019