Hvad handler din klage om?

Du kan klage over forskellige dele af din arbejdsskadesag.

Din klage kan for eksempel handle om:

  • afslag på dispensation fra den 1-årige anmeldelsesfrist
  • afslag på anerkendelse af en skade eller en sygdom som en arbejdsskade
  • godtgørelse for varigt mén
  • erstatning for tab af erhvervsevne
  • afslag på genoptagelse. 
Sidst opdateret 10.05.2019