Grønland

Artikel: Ulykkesbegrebet og de grønlandske arbejdsskaderegler

En personskade, der ikke kræver behandling og går over af sig selv, vil kunne anerkendes som en arbejdsskade efter grønlandsk ret. Det kræver, at anerkendelsen medfører, at den tilskadekomne ville have ret til dagpenge ved uarbejdsdygtighed.

Læs mere

Sidst opdateret 10.05.2019