Dispensation i arbejdsskadesager

Der kan eventuelt ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år, hvis din skade ikke er anmeldt rettidigt.

Fra 1. juli 2007

Ved skade, der er sket/anmeldt fra 1. juli 2007, er betingelserne for dispensation, at

• der skal være sket en arbejdsskade
• der skal være årsagssammenhæng, og
• der skal være ret til erstatning med videre

Før 1. juli 2007

Ved skade, der er sket/anmeldt før 1. juli 2007, er betingelserne for
dispensation, at

• der skal være sket en arbejdsskade
• der skal være en rimelig grund til, at din skade ikke er anmeldt rettidigt
• der skal være årsagssammenhæng, og
• der skal være ret til erstatning med videre

Bevisbyrde

Du har bevisbyrden for, at der kan ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år.

Arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 05.07.2016